Stichting Support Pediatric Care Africa

Dit doen wij

Bezoek aan dokter/specialist

Pediatric care Africa heeft als doel het verbeteren van de gezondheidssituatie van kwetsbare kinderen in lokale gemeenschappen in Zuid Afrika en omringende landen. Wij bieden medische hulp aan kinderen. Medische hulp die ouders – om wat voor een reden dan ook – vaak niet kunnen betalen. 
.
Onze belangrijkste dagelijkse bezigheid is, simpelweg ervoor zorgen dat een ziek kind bij een dokter of een specialist terecht kan en de behandeling krijgt die nodig is.

Operaties

In Zuid Afrika zijn de staatsziekenhuizen erg overbelast en in sommige gevallen van een erbarmelijke kwaliteit. De benodigde zorg is hierdoor zeer beperkt. Kinderen uit kansarme gezinnen die aangewezen zijn op deze staatsziekenhuizen kunnen dan ook in veel gevallen niet worden behandeld.

Pediatric care Africa zet zich in voor deze kinderen en tracht via haar netwerk van (privé) artsen en specialisten behandelingen en operaties te organiseren al dan niet in privé ziekenhuizen.

Hulp aan moeder en kind.

Elk kind heeft recht op een gezond leven. Dit recht op een gezond leven omvat tevens voedselzekerheid en schoon drinkwater.
Vandaag de dag leven veel moeders en hun kinderen in zeer ernstige armoede. Wij zorgen maandelijks voor ongeveer 350 kinderen in onze lokale gemeenschappen. Wij voorzien de moeders van babyvoeding en eten voor hun kinderen alsook verzorgingsproducten als luiers, medicijnen en verder alles wat baby’s en kinderen nodig hebben voor een gezonde start van hun leven.

Medische hulpprogramma’s

Op regelmatige basis organiseren wij medische hulp programma’s in onze lokale gemeenschappen teneinde de gezondheidssituatie van de aldaar wonende kinderen te verbeteren.

De kinderen worden onderzocht en begeleid door een team van professionele en bekwame vrijwilligers bestaande uit artsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, diëtisten, audiologen, logopedisten en andere vrijwilligers. Ondervoeding, cerebraal motorische stoornissen en in het algemeen groeistoornissen zijn voorbeelden die zijn aangetroffen bij deze kinderen.
Kinderen die zijn onderzocht en behandeld worden zo nodig verwezen naar een specialist voor verdere medische behandeling.

In de wintermaanden worden er ook griepvaccinatie programma’s georganiseerd onder het motto “voorkomen is beter dan genezen”.

Voedsel hulp programma’s.

Wij zorgen ervoor dat rond de 350 kinderen in onze lokale gemeenschappen elke dag een gezonde maaltijd krijgen.

Gedreven door de acute nood die de Covid-19 pandemie heeft veroorzaakt, hebben wij op dit moment een programma opgezet om naast de 350 kinderen in onze lokale gemeenschappen ook waar nodig ouders van voedsel te voorzien gedurende de periode van de  lockdown.

Hulp bij humanitaire rampen.

In het geval van humanitaire rampen – veroorzaakt door mens of natuur – reageren wij onmiddellijk en bieden wij onze hulp aan.
In maart 2019 trof cycloon Idai Mozambique met als gevolg grootschalige vernietiging van infrastructuur en tekorten aan voedsel. We waren vier dagen later ter plaatse in het Inchope-gebied, maar ontdekten dat er geen zoek- en reddingsteams aanwezig waren en wij namen de verantwoordelijkheid om zelf te helpen waar we konden. We vormden op dat moment het enige zoek- en herstelteam voor de mensen in het Inchope-gebied, dat  grotendeels verwoest was door de cycloon. We veranderden ons voertuig in een ambulance en we vervoerden onze patiënten naar Chimoio Ziekenhuis, het enige functionerende ziekenhuis in de omgeving. Zo hielpen wij mensen variërend van botbreuken tot inwendig letsel. In die periode hebben we zelf 16 operaties uitgevoerd. Er was geen schoon drinkwater beschikbaar en dit leidde tot een wijdverspreide cholera-uitbraak. Vervolgens hebben we 102 000 doses choleramedicatie uitgedeeld aan lokale bewoners, waaronder waterzuiveringstabletten. We hebben ook 30 ton voedsel, 5 ton kleding, 3 ton dekens en grote hoeveelheden gebotteld water geleverd aan getroffen personen.

Doneer